07 Ekim 2017 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
2.
I. Öz eleştiri yapabilmek
II. Risk almaya meyilli olmak
III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" II ve III.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "A" Araçların tescil işlemlerini yapmak
Soru Açıklaması
4.
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
Doğru Cevap: "B" Ayırıcı
Soru Açıklaması
5.
Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
Doğru Cevap: "C" CEVAP C
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
Doğru Cevap: "B" CEVAP B
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "B" Aracın servise götürüleceğini
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi kavşak öncesi yavaşlama çizgisidir?
Doğru Cevap: "D" CEVAP D
Soru Açıklaması
10.
Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" İdari para cezası verilir.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
12.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
13.
Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız 3
Soru Açıklaması
14.

Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 2 - 1 - 3 - 4
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
Doğru Cevap: "C" Organ nakil araçları
Soru Açıklaması
16.
İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1 ve 2
Soru Açıklaması
18.
Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
19.
I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.

Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.
Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
Soru Açıklaması
22.
Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru Açıklaması
23.
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
Doğru Cevap: "B" Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
Soru Açıklaması
24.
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru Açıklaması
25.
Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
Soru Açıklaması
26.
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Şah damarı
Soru Açıklaması
27.
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
Doğru Cevap: "B" Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
Soru Açıklaması
28.

 • I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi

 • II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi

 • III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi


Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
29.
Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

Doğru Cevap: "C" Ön kol kemiği kırığı
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "A" Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
Doğru Cevap: "D" Yüzeysel solunum
Soru Açıklaması
32.

 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme

 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama

 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma

 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme


Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV.
Soru Açıklaması
33.
Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Mali sorumluluk sigortasının
Soru Açıklaması
34.
Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs,kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşıyan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yangın söndürme cihazı
Soru Açıklaması
35.

 • I. Araç lastiği seçimi

 • II. Çevre ve iklim koşulları

 • III. Fren sistemi performansı


Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
Doğru Cevap: "B" Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yakıt tasarrufu sağlamak
Soru Açıklaması
38.
Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
Doğru Cevap: "D" Sıkıştırma
Soru Açıklaması
39.
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur? 

---- Bu Soru İptal Edilmiştir.---
Doğru Cevap: "A" İPTAL SORU
Soru Açıklaması
40.
Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
Doğru Cevap: "B" Termostatın
Soru Açıklaması
42.
Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
Soru Açıklaması
43.

 • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek

 • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak

 • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek


Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
44.


Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
45.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
Doğru Cevap: "C" Depodaki yakıt seviyesinin azalması
Soru Açıklaması
46.
Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hoşgörü
Soru Açıklaması
48.
Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.
Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Feragat ve fedakârlık
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Doğru Cevap: "C" Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kurallarına riayet edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN