10 Ocak 2015 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İlaçla tedavi etmek
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamında faaliyet gösterir?
Doğru Cevap: "B" Dolaşım sistemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kırıkların tespit edilmesi
Soru Açıklaması
4.

 • • Bir el alına yerleştirilir.

 • • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.

 • • Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarakbaş geriye doğru itilir.


Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
5.
Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
6.
Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Omurgasında kırık olan
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati  tehlike meydana gelir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanamaları
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?
Doğru Cevap: "C" Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?
Doğru Cevap: "A" Rastgele hareket ettirilmesi
Soru Açıklaması
10.

 • I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.

 • II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.

 • III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.


Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
Doğru Cevap: "B" Ön kol kemiği
Soru Açıklaması
12.
Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yarı yüzüstü yan yatış
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "C" Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri takmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Sürücülerin belgelerini vermek
Soru Açıklaması
16.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne  yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Durmadan dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
17.
Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Taşıt yolu (Kaplama)
Soru Açıklaması
18.
Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Traktörün giremeyeceğini
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Yola yayanın giremeyeceğini
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru Açıklaması
23.
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
24.
Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?
Doğru Cevap: "A" Trafik görevlisine
Soru Açıklaması
25.
Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24  saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 4,5
Soru Açıklaması
26.
Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
27.
Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklığa ne denir?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşaktan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "C" Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru Açıklaması
30.
Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi numaralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız 4
Soru Açıklaması
32.
Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Doğru Cevap: "B" Otomobile
Soru Açıklaması
33.
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Otobüs
Soru Açıklaması
34.

 • I- Park etmek

 • II- Geri gitmek

 • III- Duraklamak


Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
35.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Uzağı gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
37.
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "D" Lastik tekerlekli traktör
Soru Açıklaması
39.
Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?
Doğru Cevap: "B" Renk körlüğü
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Motor
Soru Açıklaması
42.
Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?
Doğru Cevap: "D" Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru Açıklaması
43.
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
44.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?

Doğru Cevap: "B" Motor yağı
Soru Açıklaması
45.
Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "C" Yakıt tüketiminin artmasına
Soru Açıklaması
46.

 • I- Akü kontrolü

 • II- Lastik kontrolü

 • III- Antifriz kontrolü


Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Sigorta
Soru Açıklaması
48.
Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?
Doğru Cevap: "C" Saf su
Soru Açıklaması
49.
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi  olabilir?
Doğru Cevap: "B" Karterde yağın kalmaması
Soru Açıklaması
50.
Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?
Doğru Cevap: "A" Buji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN