12 Aralık 2015 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.


İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" I. yanlış, II. doğru
Soru Açıklaması
2.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayak bileğinde çıkık olan
Soru Açıklaması
3.
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "C" dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?
Doğru Cevap: "C" Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Öksürmesi engellenir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tedavi etme
Soru Açıklaması
7.
   • I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
   • II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
   • III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması
 

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
8.
İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ağzından bol sıvı verilmesi
Soru Açıklaması
9.
Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?
Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Doğru Cevap: "D" Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "C" Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
Soru Açıklaması
13.


Resimde görülen uygulama hangi pozisyonun veriliş aşamalarını göstermektedir?
Doğru Cevap: "B" Koma pozisyonu
Soru Açıklaması
14.

 • • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.

 • • Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.

 • • Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan raçtan dışarı çekilir.


Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "C" Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi
değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru Açıklaması
17.
Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki römorktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Taşıt katarı
Soru Açıklaması
18.
Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru Açıklaması
20.
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sarı ışık
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "C" Ana yol - tali yol kavşağına
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? • I. Hızını artırmalı

 • II. Hızını azaltmalı

 • III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı


 
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 
Doğru Cevap: "A" Azami hız sınırını
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
25.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "C" Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru Açıklaması
28.
Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
29.
70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
30.
Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Soru Açıklaması
32.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Doğru Cevap: "D" 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru Açıklaması
33.
Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Park etme
Soru Açıklaması
34.
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" 1 Aralık - 1 Nisan
Soru Açıklaması
35.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru Açıklaması
36.
Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Trafik kazası
Soru Açıklaması
37.

 • I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.

 • II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.


Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
38.
Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
39.
Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "A" Aşırı hızdan kaçınmak
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Havalı korna
Soru Açıklaması
42.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?

Doğru Cevap: "D" Diferansiyel
Soru Açıklaması
43.
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?

Doğru Cevap: "A" Emme zamanı
Soru Açıklaması
44.
Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Marş dişlisi zarar görür.
Soru Açıklaması
45.
Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Doğru Cevap: "A" Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
Soru Açıklaması
46.

 • I. Aşınmayı azaltmak

 • II. Sürtünmeyi azaltmak

 • III. Yakıt tüketimini artırmak


Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Radyatör hortumlarının su sızdırması
Soru Açıklaması
48.
Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Aynı
Soru Açıklaması
49.

 • I. Jant kapağı çıkartılır.

 • II. Kriko ile araç kaldırılır.

 • III. Bijon somunları sökülür.

 • IV. Bijon somunları gevşetilir.

 • V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.


Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" V - I - IV - II - III
Soru Açıklaması
50.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Akü şarj ikaz ışığı
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bujilerin kurum bağlaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN