12 Ocak 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz – PDF
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Sürücüler neden ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Kazalarda hayat kurtarıcı ilk müdahaleyi yapılabilmek için
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır?
Doğru Cevap: "B" Kalp
Soru Açıklaması
3.
Kazazedenin solunum yapıp yapmadığı "bak-dinle-hisset" yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait olarak ilk yardımcının yaptığı bir uygulama değildir?
Doğru Cevap: "D" Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulaması
Soru Açıklaması
4.
Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kalbi duran
Soru Açıklaması
5.
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
6.
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanamasının olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz?
Doğru Cevap: "A" Atardamar
Soru Açıklaması
7.
Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek
Soru Açıklaması
8.
Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi
Soru Açıklaması
9.
Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
10.

 • • Bulantı ve kusma olması

 • • Burun ve kulaktan kan gelmesi

 • • Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması


Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur?
Doğru Cevap: "C" Baş yaralanması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdaki kemiklerden hangisinde kırık olması durumunda kazazedenin göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür?
Doğru Cevap: "D" Kaburga kemiği
Soru Açıklaması
12.
Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Doğru Cevap: "C" Yarı yüzüstü yan yatış
Soru Açıklaması
13.
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "B" Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Soru Açıklaması
16.
Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor.

 • • Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok.

 • • Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor.

 • • Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil.


Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?
Doğru Cevap: "A" Belediye
Soru Açıklaması
17.
Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?
Doğru Cevap: "C" Geçiş üstünlüğü
Soru Açıklaması
18.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Sağa yanaş ve dur
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?
Doğru Cevap: "A" Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?

Doğru Cevap: "D" Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "B" Girişi olmayan yol
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
24.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru Açıklaması
25.
Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "D" 2 yıl
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki gibi, tek yönlü kara yolunda bulunan 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
28.
Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
29.

 • I- Şerit değiştirmelerde

 • II- Sağa ve sola dönüşlerde

 • III- Bir aracın geçilmesi esnasında


Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
30.
Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Yayalara
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
32.
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
33.
Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "C" Uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
34.

 • I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması

 • II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması

 • III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması


Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
35.
Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler.
Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?
Doğru Cevap: "B" Maddi hasarlı kazalarda
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?
Doğru Cevap: "A" Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
38.
B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?
Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?
Doğru Cevap: "B" Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?
Doğru Cevap: "C" Harita ve kroki
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Hava yastığı (Airbag)
Soru Açıklaması
42.
Benzinle çalışan motorlarda, silindirlerde sıkıştırılan yakıt-hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "C" Buji kıvılcımı ile
Soru Açıklaması
43.

 • I- Motor ve araç kontrolünün yapılması

 • II- Koltuk ve aynaların ayarlanması

 • III- Emniyet kemerinin ayarlanması


Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
44.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, el freninin çekili olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
45.
Araçta, aşağıdakilerden hangisinin kullanılması yağışlı havalarda kaza riskini artırır?
Doğru Cevap: "D" Eski ve aşınmış lastikler
Soru Açıklaması
46.
Kullanma kılavuzuna göre, belli kilometre sonunda araçta aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Doğru Cevap: "B" Motor yağının
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Yakıt sisteminin hava yapması
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi, aracın sağa veya sola dönüşünde etraftaki diğer araçları ikaz etmek amacıyla kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Sinyal lambaları
Soru Açıklaması
49.
Motor çalışır durumda iken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Yağ göstergesi
Soru Açıklaması
50.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "B" Eskiyen buji kabloları değiştirilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN