17 Aralık 2016 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafiğin düzenlenmesinde diğerlerine göre önceliğe sahiptir?
Doğru Cevap: "B" Trafik görevlisi
Soru Açıklaması
2.
Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geçiş yolu
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Kara Yolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek
Soru Açıklaması
4.
• Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa
• Dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa
Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Mola verilmeli
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kasisli yol işaretidir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
6.
“Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.”
Buna göre, aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
7.
Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
9.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol
Soru Açıklaması
10.
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Şekle göre, 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli
Soru Açıklaması
12.
Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Azami (en fazla) 50 km/saat hızla gitmeli
Soru Açıklaması
13.
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
14.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi numaralı araç kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
15.
Şekildeki kavşakta sola dönüş yapacakolan 2 numaralı araç sürücüsü nasıl davranmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Karşıya geçen yayaya yol vermeli
Soru Açıklaması
16.
I. Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması
II. Geceleri öndeki aracı yakından takip ederken kısa hüzmeli farların yakılması
III. Sis ışıklarının, sis ve kar sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması
Araç ışıkları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "A" LPG
Soru Açıklaması
18.
Seyir esnasında araçlarda emniyet kemeri kullanılması, aşağıdakilerden hangisinin azalmasında etkili olur?
Doğru Cevap: "D" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların
Soru Açıklaması
19.
Yaralı veya acil hasta taşıyan özel araç sürücüleri, geçiş üstünlüğü hakkını nasıl kullanabilirler?
Doğru Cevap: "C" Sesli ve ışıklı işaretler vererek
Soru Açıklaması
20.
I. Arkadan çarpma
II. Kavşaklarda geçiş hakkı kuralına uyma
III. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçme
Yukarıda verilenlerin hangileri, araç sürücülerinin trafik kazalarında asli (esas) kusurlarından sayılır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?
Doğru Cevap: "D" Çevre koruma
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
23.
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı
Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
24.

 • I. Yaşamı korumak

 • II. İyileşmeyi kolaylaştırmak

 • III. Durumun kötüye gitmesini önlemek


Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
25.
“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.”

Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Dolaşım sistemi
Soru Açıklaması
26.

 • • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi

 • • İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi

 • • Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi

 • • Güvenli bir müdahale sağlanması


Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Yaralıyı değerlendirmenin
Soru Açıklaması
27.


Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
Doğru Cevap: "B" Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
Soru Açıklaması
28.

 • I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.

 • II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

 • III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.


Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
Doğru Cevap: "D" Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "C" Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Ezikli yaralar
Soru Açıklaması
32.
Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yan yatış
Soru Açıklaması
33.
Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
Soru Açıklaması
34.
Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" kırık
Soru Açıklaması
35.
Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
36.
Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.

Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?
Doğru Cevap: "A" Akünün boşalmasından
Soru Açıklaması
37.
Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?
Doğru Cevap: "B" Hava yastığı
Soru Açıklaması
38.
Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
Doğru Cevap: "D" Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?
Doğru Cevap: "D" Antifriz
Soru Açıklaması
40.
Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fren müşiri arızalıdır.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?
Doğru Cevap: "B" Trafik kazası riskini
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?
Doğru Cevap: "C" Motor yağı
Soru Açıklaması
43.
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Amortisör
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Far ayarı
Soru Açıklaması
45.
Trafik içinde sorumluluk, yardımlaşma, tahammül, saygı, fedakârlık, sabır vb. değerlere sahip olabilme yetisidir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Trafik adabı
Soru Açıklaması
46.
Bir sürücünün trafik içindeki istenmeyen durumlara öfkelenmesi ve bu öfkeyi belli etmesi yerine, hangi davranışı göstermesi hâlinde çok daha huzurlu bir trafik ortamı oluşur?
Doğru Cevap: "A" Hoşgörülü olması
Soru Açıklaması
47.
Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikteki temel değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
Soru Açıklaması
48.
Trafikte hangi temel değere sahip olan sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmekten kaçınır?
Doğru Cevap: "A" Empati düzeyi yüksek
Soru Açıklaması
49.
Trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün, trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Karşısındaki kişiye saygı duyması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN