18 Ekim 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Hareket sistemi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Sindirimin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
4.
Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Araç sabit bir hâle getirildikten sonra
Soru Açıklaması
5.
Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Göğüs kemiğinin ortası (5 cm)
Soru Açıklaması
6.
Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz.
Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz?
Doğru Cevap: "B" Kısmi tıkanma
Soru Açıklaması
7.
İç kanama şüphesi olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ağızından ılık içecekler verilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Nabzın hızlı ve zayıf olması
Soru Açıklaması
9.
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Omurga yaralanmalarında
Soru Açıklaması
10.
Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Doğru Cevap: "B" Hareketli eklem yerlerinde
Soru Açıklaması
12.
Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Bayılma
Soru Açıklaması
13.

 • • Yangın tehlikesi

 • • Patlama durumu

 • • Solunum durması


Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır?
Doğru Cevap: "A" Rentek manevrası
Soru Açıklaması
14.
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?
Doğru Cevap: "C" Bencillik
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuzdan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?
Doğru Cevap: "B" Otobüs
Soru Açıklaması
16.
Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C" Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru Açıklaması
17.
Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
18.
Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Görülmelerini engelleyecek şekilde araçların park edilmesi
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Hızını artırması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Motosiklet girişinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?
Doğru Cevap: "A" Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı aracın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
26.

 • I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi

 • II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması

 • III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması

 • IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması


Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" II, III ve IV
Soru Açıklaması
27.
Kara yollarında, taşıtların yan yana gitme sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?
Doğru Cevap: "A" Yol çizgileri
Soru Açıklaması
28.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulunduğu şeride geçmesi
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı geçilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru Açıklaması
30.
Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki motosiklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
32.
Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru Açıklaması
33.
Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir?
Doğru Cevap: "A" B
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 3 - 1 - 2
Soru Açıklaması
35.
Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
36.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Yaya yolunda sürülmesi
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki durumların hangisinde araç trafikten men edilir?
Doğru Cevap: "C" Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
Soru Açıklaması
38.
Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Uyarı amacı dışında kullanılması
Soru Açıklaması
39.
Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "D" Para cezası ve ceza puanı
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygısız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "B" Hız kurallarına uyulması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Egzozdan çıkan zararlı maddeleri zararsız hâle dönüştürebilmek için araçların egzoz sistemine aşağıdakilerden hangisi takılır?
Doğru Cevap: "C" Katalitik konvertör
Soru Açıklaması
42.
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

C
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdakilerden hangisi, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Klimanın açılması
Soru Açıklaması
44.
Benzinli motorlarda emme zamanında silindirlere hangisi alınır?
Doğru Cevap: "D" Yakıt-hava karışımı
Soru Açıklaması
45.
Yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Doğru Cevap: "C" Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi
Soru Açıklaması
46.
Aracın cam suyu haznesine kışın donmaması için aşağıdakilerden hangisi konulur?
Doğru Cevap: "D" Cam suyu antifrizi
Soru Açıklaması
47.
Resimde görülen seyir hâlindeki aracın arkasındaki kırmızı lambaların aniden yanması, trafikteki diğer sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Araçta frenleme yapıldığını
Soru Açıklaması
48.
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" El freni çekilir.
Soru Açıklaması
49.
Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, şarj sisteminin çalışmadığını gösterir?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
50.
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN