2 Kasım 2013 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz – PDF
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır?
Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
2.
Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Organ
Soru Açıklaması
3.


Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru Açıklaması
4.
Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatış
Soru Açıklaması
5.
Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazedede kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasının özelliğidir?
Doğru Cevap: "A" Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru Açıklaması
7.
Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "C" Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
9.
Kazazedenin naklinden önce, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Soru Açıklaması
10.
Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolünde tutulur.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Kaburga kemiği
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru Açıklaması
14.
Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yukarıda ve soğuk tutulması
Soru Açıklaması
15.
Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
16.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ayak kemiğinde kırık olan
Soru Açıklaması
17.

 • I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak

 • II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak

 • III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak


Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru Açıklaması
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
19.
Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?
Doğru Cevap: "C" Jandarma Genel Komutanlığı
Soru Açıklaması
20.
Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Şoför
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
22.
Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?
Doğru Cevap: "C" Harekete hazırlanmasını
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Vahşi hayvanlar geçebilir
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
27.
Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Doğru Cevap: "C" Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru Açıklaması
29.
Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?
Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
30.


Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Doğru Cevap: "A" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesafede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?
Doğru Cevap: "B" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
32.
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
33.
Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangilerini yapması doğrudur? • I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması

 • II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi

 • III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Otomobil
Soru Açıklaması
35.
Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "A" Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru Açıklaması
36.
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru Açıklaması
37.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Otobüs, otomobile
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için duraklamayı ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Yolcu indirirken beklemek
Soru Açıklaması
39.
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Doğru Cevap: "D" Birkaç defa selektör yaparak
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?
Doğru Cevap: "B" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
"İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir.
Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" asli kusur
Soru Açıklaması
42.

 • I- İlk yardım tedbirlerini almak

 • II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek

 • III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek


Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
43.
Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru Açıklaması
44.
Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Trafikten men
Soru Açıklaması
45.

 • • Reflektör

 • • İlk yardım çantası

 • • Yangın söndürme cihazı


Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundurması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lastik tekerlekli traktör
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?
Doğru Cevap: "B" Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru Açıklaması
48.
Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
Doğru Cevap: "C" Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Akü
Soru Açıklaması
50.
Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?
Doğru Cevap: "D" Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.

 • I- Frenler

 • II- Lastikler

 • III- Yakıt seviyesi


Aracı kullanmaya başlamadan önce, yukarıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
52.
Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Gösterge paneli
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?
Doğru Cevap: "C" Yakıt filtresi
Soru Açıklaması
54.
Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "A" Motor parçalarının zarar görmesine
Soru Açıklaması
55.
Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?
Doğru Cevap: "A" Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Soru Açıklaması
56.
Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru Açıklaması
57.
Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Saf su ilave edilmeli
Soru Açıklaması
58.
Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir.
Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Antifriz
Soru Açıklaması
59.
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru Açıklaması
60.
Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakilerden hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Hava filtresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN