29 Ağustos 2015 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Koma
Soru Açıklaması
2.
Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?
Doğru Cevap: "A" Şiddetli baş yaralanması
Soru Açıklaması
3.
Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
4.
I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması

II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi

III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile
sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki
uygulamalardan hangilerinin yapılması
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde
bulunur?
Doğru Cevap: "C" Mide
Soru Açıklaması
6.
Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Hareketsiz kalması sağlanır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
8.
İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?
Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Deri renginin gözlenmesi
Soru Açıklaması
10.
Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
12.
Kanamalarda kanın açık renkte ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması, hangi tür kanama olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Atardamar kanaması
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
15.
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
17.
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
18.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
19.
Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmesi
Soru Açıklaması
20.
Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden hangisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?
Doğru Cevap: "B" Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Cevap
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
22.
Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?
Doğru Cevap: "C" Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
25.
I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.

II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğrudur.
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
27.
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?
Doğru Cevap: "A" Virajlarda
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?
Doğru Cevap: "C" Kırmızı ışıkta beklemek
Soru Açıklaması
29.
Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?
Doğru Cevap: "A" Görev hâli dışında
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aracın muayene tarihi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
32.
90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önündeki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 45
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
34.
Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru Açıklaması
35.
Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
36.
I. İdari para cezası verilir.

II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.

III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.

Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
37.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru Açıklaması
38.
Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücülerin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru Açıklaması
39.
Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sürücü Belgesi
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygulamakla görevlidir?
Doğru Cevap: "A" Sağlık Bakanlığı
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
42.
Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?
Doğru Cevap: "D" Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
Soru Açıklaması
43.
Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Yağ basıncı ikaz ışığı
Soru Açıklaması
44.
Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
45.
Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "A" Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
Soru Açıklaması
46.
Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Motor yağı seviyesini göstermek
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Aracın kriko ile kaldırılması
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Katalitik konvertör
Soru Açıklaması
49.
Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?
Doğru Cevap: "C" Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru Açıklaması
50.
Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?
Doğru Cevap: "B" Radyatörün su sızdırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
  • Çıkmış Sorular ve Cevapları
  • Ders Notları - Konulara Ait Testler
  • Denemeler
  • Trafik İşaretleri
  • Araç Gösterge İşaretleri
  • Ehliyet Sınıfları
  • Hız Limitleri
  • Plakalar
  • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN