6 Eylül 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "B" İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
Soru Açıklaması
2.
İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır.
Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?
Doğru Cevap: "A" Dolaşım sistemini
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solunumun olmadığını gösteren bir belirtidir?
Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
Soru Açıklaması
4.
Kalp durmasının en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nabız atımlarının olmaması
Soru Açıklaması
5.
Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına
Soru Açıklaması
6.

 • • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi

 • • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması


Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Olay yerini değerlendirmenin
Soru Açıklaması
7.

 • • Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi

 • • Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması


Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Olay yerini değerlendirmenin
Soru Açıklaması
8.
Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?
Doğru Cevap: "A" 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uyguladıktan sonra
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilinç seviyesinin artması
Soru Açıklaması
10.
Başından yaralanan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
Doğru Cevap: "A" Koma
Soru Açıklaması
13.

 • • Sıkıntı veya nefes darlığı

 • • Genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika kadar süren ağrı hissi


Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Kalp spazmı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kazazedeyi mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yeteneğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Trafik levhalarını önemsemek
Soru Açıklaması
16.

 • I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki

 • II- Beyindeki frenleme ve karar verme yeteneğinin bozulması

 • III- Alkol miktarının artması ile doğru orantılı olarak duyarlılığın artması


Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
17.
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kara yolu
Soru Açıklaması
18.
Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
19.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Doğru Cevap: "B" Sağa dönebilir.
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?

Doğru Cevap: "D" Kaygan
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
24.
Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
25.
Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
26.
Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır? • I- Sola dönüş lambasını yakmalı

 • II- Hızını azaltmalı

 • III- Geniş bir kavisle dönmeli

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
29.
Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 10 km/saat daha az
Soru Açıklaması
30.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişine yardımcı olması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
32.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "A" İş makinesi, otomobile
Soru Açıklaması
33.
Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru Açıklaması
36.
Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
37.
Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
38.
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
39.

 • I- Reflektör

 • II- İlk yardım çantası

 • III- Yangın söndürme cihazı


Otomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kullanmak zorundadırlar.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Doğru Cevap: "B" Doğu
Soru Açıklaması
42.
Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi beklenmelidir?
Doğru Cevap: "C" Isıtma bujisi ikaz ışığı
Soru Açıklaması
43.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve vites kutusundan gelen hareketin diferansiyele iletilmesini sağlayan güç aktarma organının adı nedir?

Doğru Cevap: "A" Şaft
Soru Açıklaması
44.
Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır?
Doğru Cevap: "B" 2. zaman
Soru Açıklaması
45.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki mavi renkli ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisi devrede iken yanar?

Doğru Cevap: "C" Uzun hüzmeli farlar
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi yakıtın temizlenmesini sağlar?
Doğru Cevap: "B" Yakıt filtresi
Soru Açıklaması
47.
Motorda yağlama sisteminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sürtünmeyi azaltarak parçaların ömrünü uzatmak
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi, araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Acil uyarı (dörtlü ikaz) lambaları
Soru Açıklaması
49.
Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Tekerleklere takoz konulur.
Soru Açıklaması
50.
Aracın elektrik sisteminde kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır?
Doğru Cevap: "C" Akü kutup başının
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Doğru Cevap: "B" Motorun gereksiz yere çalışır hâlde tutulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN