8 Mart 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kazaların önlenmesi
Soru Açıklaması
2.
Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
Doğru Cevap: "C" Hücre - Doku - Organ - Sistem
Soru Açıklaması
3.
Bak-Dinle-Hisset yönteminde "Bak" ne anlama gelir?
Doğru Cevap: "A" Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması
Soru Açıklaması
4.
Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ağız içinin temizlenerek hava yolu açıklığının sağlanması
Soru Açıklaması
5.
Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?
Doğru Cevap: "D" Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Açık kırmızı renkte olması ve fışkırarak akması
Soru Açıklaması
7.
Omuz ve koldaki kanamalarda, şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Köprücük kemiğinin iç kısmına
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "C" Kan basıncının düşmesi
Soru Açıklaması
9.
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması
Soru Açıklaması
10.
Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Köprücük kemiği kırıklarında yaralının hangi bölgesi tespit edilir?
Doğru Cevap: "B" Omuz
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "B" Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kendi sağlığını riske atması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, yaya ve sürücülerin trafikteki davranışlarının altında yatan psikolojik süreçleri inceler?
Doğru Cevap: "C" Trafik psikolojisi
Soru Açıklaması
15.

 • I- Araçların tescil edilmesi

 • II- Sürücü belgelerinin verilmesi

 • III- Trafik suçlarında tutanak düzenlenmesi


Yukarıdakilerden hangileri Emniyet Genel Müdürlüğünün sorumlulukları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Şekildeki kara yoluna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İki yönlü kara yolu
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "C" Yavaşla
Soru Açıklaması
18.
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Aracını durdurmalı
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Ehlî hayvanların yola çıkabileceğini
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yolda gizli buzlanma olabileceğini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi yolun her iki yönden taşıt trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
24.
Şekle göre, aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? • I- 1 numaralı şerit sadece sola dönüş içindir.

 • II- 2 numaralı şerit sadece ileri yönde seyir içindir.

 • III- 3 numaralı şerit sadece sağa dönüş içindir.

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
25.
Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
Doğru Cevap: "C" Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapabilir? • I- Sağa dönüş

 • II- Sola dönüş

 • III- Aynı yönde ilerleme

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
27.
Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
28.
Zorunlu hâller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda, araç cinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
29.
Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kadar
Soru Açıklaması
30.
Şekle göre 1 numaralı aracın önündeki aracı geçmesi yasaktır.Bu durumu sürücüye aşağıdakilerden hangisi bildirir?
Doğru Cevap: "A" Devamlı yol çizgisi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Bir otobüs, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Kamyonete
Soru Açıklaması
32.
Şekildeki kavşakta aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" 1 numaralı aracın durmadan kavşağa girmesi
Soru Açıklaması
33.
Şekildeki gibi sağa dönüş yapmak isteyen sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Dönüşlerini en sol şeritte tamamlamaları
Soru Açıklaması
34.

 • • Kırmızı ışık yanması

 • • Yolun trafiğe kapanması

 • • Yetkililerin dur işareti vermesi


Seyir hâlindeki taşıtların yukarıda verilen faktörlerle durdurulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Durma
Soru Açıklaması
35.
Şekildeki araçların görev hâli durumunda geçiş üstünlüğü sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 3 - 1 - 4 - 2
Soru Açıklaması
36.
Geceleri kara yolunda seyrederken, resimde görüldüğü gibi karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştırmamak için uzağı gösteren ışıkların yerine hangisi yakılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdakilerden hangisinin temel işlevi, çarpma anında oluşabilecek etkileri vücudun daha güçlü bölgelerine yönlendirerek ölüm ve yaralanma riskini azaltmaktır?
Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
38.
Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.
Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir?
Doğru Cevap: "A" Elde cep telefonu ile konuşulması
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi trafiğe çıkacak araçların mevzuata uygunluğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Kayıt ve tescilinin onaylanması
Soru Açıklaması
40.
Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
42.
Bakımı yapılmamış araçlarda, yakıt sarfiyatı artacağı gibi aracın egzozundan da daha fazla kirletici gaz çıkar.
Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "B" Hava kirliliği
Soru Açıklaması
43.
Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hidrolik direksiyon
Soru Açıklaması
44.
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?
Doğru Cevap: "B" Sıkıştırma zamanı
Soru Açıklaması
45.
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?
Doğru Cevap: "B" Motor yağı kalitesi
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar?
Doğru Cevap: "A" Geri vites lambaları
Soru Açıklaması
48.

 • I- Basıncı

 • II- Diş derinliği

 • III- Hasarlı olup olmadığı


Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
49.
Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir.
Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk yapılması gereken nedir?
Doğru Cevap: "B" Bol su ile yıkamak
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi motorun soğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?
Doğru Cevap: "A" Antifriz kontrolü
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?
Doğru Cevap: "B" Alternatörde
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?
Doğru Cevap: "D" Rölanti ayarı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN