10 Ekim 2015 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
2.
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
Doğru Cevap: "D" Sinir sisteminin
Soru Açıklaması
3.
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Bak
Soru Açıklaması
4.
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "A" Koruma
Soru Açıklaması
5.
Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.
Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
Doğru Cevap: "B" Beyin
Soru Açıklaması
6.
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kalbi duran
Soru Açıklaması
7.
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Kalbi duran
Soru Açıklaması
8.
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "A" Diz ile kalça arası
Soru Açıklaması
9.

 • • Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.

 • • Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.

 • • Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.


İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Şokun engellenmesi
Soru Açıklaması
10.
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
Doğru Cevap: "D" Omurga yaralanmalarında
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
Soru Açıklaması
13.
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
Doğru Cevap: "C" Hareket sistemi
Soru Açıklaması
14.
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
Doğru Cevap: "D" Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
Doğru Cevap: "A" Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
Soru Açıklaması
17.
Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
Soru Açıklaması
18.
Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Dur işareti
Soru Açıklaması
19.
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Durmadan dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
20.
Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
Soru Açıklaması
25.
Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 0,50
Soru Açıklaması
26.
Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
28.
"88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini
Soru Açıklaması
29.


Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Öndeki araçların geçilemeyeceğini
Soru Açıklaması
30.
Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
Doğru Cevap: "B" Hızlanma şeridi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru Açıklaması
32.


Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
33.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "A" Minibüs, otomobile
Soru Açıklaması
34.

 • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri

 • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları

 • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler


Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
35.


Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "C" Uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
36.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
Doğru Cevap: "D" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
37.
Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" Üçgen reflektör
Soru Açıklaması
38.

 • I. Traktörler

 • II. Otomobiller

 • III. Motorlu bisiklet ve motosikletler

 • IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler


Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" II ve IV
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
Doğru Cevap: "D" Motorlu araç trafik belgesi
Soru Açıklaması
40.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
Doğru Cevap: "C" Güneybatı-Kuzeybatı
Soru Açıklaması
42.
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar.

Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü kirliliğinin artması
Soru Açıklaması
43.
Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar.

Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü kirliliğinin artması
Soru Açıklaması
44.
Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Doğru Cevap: "D" Egzoz zamanı
Soru Açıklaması
45.
Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Akü şarj durumunun yeterli olmaması
Soru Açıklaması
46.
Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Yakıt sisteminin hava yapması
Soru Açıklaması
48.
Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Römorkun üzerine branda çekilmesi
Soru Açıklaması
49.
Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
Doğru Cevap: "A" Motor yağı
Soru Açıklaması
50.
Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
Doğru Cevap: "B" Patinaj zinciri
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
Doğru Cevap: "C" Şarj lambası
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
Doğru Cevap: "A" Rölanti devrinin yüksek olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN