12 Temmuz 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.

Buna göre ilk önce müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ağır kanamalı olan
Soru Açıklaması
2.
Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?
Doğru Cevap: "C" Hareket sistemini
Soru Açıklaması
3.
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
4.
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru Açıklaması
5.

 • I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması

 • II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması

 • III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması


Verilenlerden hangileri atardamar kanamalarına ait bir özelliktir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
6.
Kanamanın fazla olduğu bacak yaralanmalarında, kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kasık iç kısmı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki durumların hangisinde, kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?
Doğru Cevap: "A" Şok durumu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi
Soru Açıklaması
9.
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
10.
Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kol kemiği kırık olan
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?
Doğru Cevap: "D" Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru Açıklaması
13.
"Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasında en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kalp krizi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımalarında uyulması gereken kurallardandır?
Doğru Cevap: "B" Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak
Soru Açıklaması
16.

 • I- Yer işaretlemeleri

 • II- Trafik işaret levhaları

 • III- Işıklı ve sesli trafik işaretleri


Belediyeler, yapım ve bakımından sorumlu oldukları kara yollarında, trafiği düzenleme amacı ile yukarıdakilerden hangilerini temin ve tesis etmekle görevlidir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki kara yolu üzerinde soru işareti (?) ile gösterilen, çizgilerle belirlenmiş alana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Yaya geçidi
Soru Açıklaması
18.
Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Geç işareti
Soru Açıklaması
19.
Aksine bir durum yoksa, şekildeki ışıklı trafik işaret cihazına göre sürücüler ok yönündeki dönüşü ne zaman yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Oklu ışık yeşil yandığında
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Uygun vitesle inmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "D" Uygun vitesle inmesi
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi gevşek şev işaretidir?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi öndeki taşıtı geçmek yasaktır anlamındadır?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Otobüsün giremeyeceğini
Soru Açıklaması
25.
Bir şoförün, ticari amaçla aşağıdakilerden hangisini, 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
26.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemenin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Bisiklet yolu
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek  zorundadır?

Doğru Cevap: "C" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
28.
Şekildeki kara yolu bölümünde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
29.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında, hangi tür taşıtların öndeki araçla olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır?
Doğru Cevap: "C" Telikeli madde taşıyan taşıt
Soru Açıklaması
30.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Kavşaklarda araçların sağa ve sola dönüş kavisleri aşağıdakilerin hangisindeki gibi olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Sağa dar, sola geniş
Soru Açıklaması
32.
Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Otobüs
Soru Açıklaması
33.
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
34.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Kamyon, minibüse
Soru Açıklaması
35.
Yerleşim yeri dışında, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
Doğru Cevap: "A" 100
Soru Açıklaması
36.
Geceleri araçların karşılaşmaları esnasında hangi ışıkların yakılması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
37.
Bir sürücünün, emniyet kemeri kullanmaya özen göstermesinin esas nedeni ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Trafik kazalarında koruyucu önlem olarak görmek
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?
Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
39.
Tabloda, kandaki alkol miktarına bağlı olarak sürücülerin kaza yapma riskindeki artışlar verilmiştir.Tabloya göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?
Doğru Cevap: "C" Kaza riskinin kandaki alkol miktarına bağlı olarak arttığı
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
E sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar aşağıdaki araçlardan hangisini süremez?
Doğru Cevap: "D" Motosiklet
Soru Açıklaması
42.
Sürücünün aşağıda verilen hangi davranışı çevreyi olumlu etkiler?
Doğru Cevap: "B" Aracının bakımını zamanında yaptırması
Soru Açıklaması
43.
Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır?
Doğru Cevap: "C" Vites kutusu
Soru Açıklaması
44.
Benzinli motorlarda, aşağıdakilerden hangisinin tırnakları arasında oluşan kıvılcımla silindir içerisindeki yanma olayı başlatılmış olur?
Doğru Cevap: "A" Buji
Soru Açıklaması
45.
Aracın gösterge panelinde aşağıdakilerden hangisinin sürekli yanıp sönmesi, acil uyarı(dörtlü ikaz) lambalarının açık olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorda yeterli miktarda yağlama gerçekleşmez?
Doğru Cevap: "A" Yağ filtresi
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir?
Doğru Cevap: "C" Sürüş konforunun azalması
Soru Açıklaması
48.
Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Far ayarı
Soru Açıklaması
49.
Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Plakaların 1 cm üzerinde
Soru Açıklaması
50.
Donmayı önlemek için radyatöre ne konulur?
Doğru Cevap: "C" Antifriz
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Seyir esnasında, aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görüldüğünde öncelikle yapılması gereken nedir?

Doğru Cevap: "D" Araç durdurulur ve motor stop edilir.
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "B" Hava filtresinin kirli olması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN