14 Haziran 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
Bir trafik kazasında ilk yardım uygulamalarına ilk olarak nerede başlanmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Olay yerinde
Soru Açıklaması
2.
Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir?
Doğru Cevap: "D" Solunum sistemi
Soru Açıklaması
3.
Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir?
Doğru Cevap: "A" Nabız
Soru Açıklaması
4.
Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Birinci derece yanıklar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür?
Doğru Cevap: "A" Kalp masajı
Soru Açıklaması
7.
Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre kaç dakikada bir boğucu sargı gevşetilmelidir?
Doğru Cevap: "C" 15-20 dakika
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda yapılabilecek genel ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "C" Kanama varsa şoka karşı önlem almak
Soru Açıklaması
9.
Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler sonucu omurilik zedelenmesine bağlı olarak vücutta aşağıdakilerden hangisi meydana gelebilir?
Doğru Cevap: "A" Felç
Soru Açıklaması
10.
Kırıkların sabitlenme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kırık kemik uçlarının dokulara zarar vermesini engellemek
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdakilerden hangisi, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması ve kendiliğinden normal konumuna dönememesi hâlidir?
Doğru Cevap: "C" Çıkık
Soru Açıklaması
12.
Burkulmalar nerelerde meydana gelir?
Doğru Cevap: "C" Hareketli eklem bölgelerinde
Soru Açıklaması
13.
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "A" Başkalarının hakkını istismar etmemek
Soru Açıklaması
15.
Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır.
Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
16.
Kara yolunda, motorlu veya motorsuz bir aracı veya taşıtı sevk ve idare eden kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sürücü
Soru Açıklaması
17.
Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında, sarı ve kırmızı ışığın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi resimdeki kişinin görevlerindendir?

Doğru Cevap: "A" Trafiği düzenlemek
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Takip mesafesini artırmalı
Soru Açıklaması
20.
Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" 200 m ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Karşıdan gelene yol verme zorunluluğunu
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

Doğru Cevap: "C" Cevap C
Soru Açıklaması
23.
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Özürlü sürücüler için park yeri
Soru Açıklaması
24.
Aşağıdakilerden hangisi, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücüler için söylenemez?
Doğru Cevap: "A" En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmelerine izin verilir.
Soru Açıklaması
25.

 • I- İşaret vermeden şerit değiştirmeleri

 • II- Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları

 • III- İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri


Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki kara yolu bölümünde hangi numaralı taşıtın ok yönündeki hareketi yasaktır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
27.
Aksine bir durum yoksa saatte 90 kilometre hızla seyreden şekildeki 1 numaralı aracın, önündeki araçla arasında en az kaç metre takip mesafesi olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 45
Soru Açıklaması
28.
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda aşağıdaki araçlardan hangisinin azami hızı saatte 85 kilometredir?
Doğru Cevap: "A" Kamyon
Soru Açıklaması
29.
Şekle göre, geçme işlemi yapan 1 numaralı aracın sürücüsü için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? • I- Geçiş kurallarına uyduğu

 • II- Karşı yönden gelen aracın hızını dikkate almadığı

 • III- Geçilen araçtan yeterince uzaklaşmadan sağ şeride geçtiği

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
30.
Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 3 - 2 - 1
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Aksini gösteren bir trafik işareti yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda kamyonet ile lastik tekerlekli traktörün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol  vermelidir?
Doğru Cevap: "C" Lastik tekerlekli traktör, kamyonete
Soru Açıklaması
32.
Sürücülerin taşıt yolunun sol şeridinde aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?
Doğru Cevap: "D" Yolcu indirip bindirmesi
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritlerden hangisi katılma (hızlanma) şerididir?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması
35.
Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisi hedeflenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi
Soru Açıklaması
36.
Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "A" Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
Soru Açıklaması
37.
Denetim ve kontroller sırasında, araç muayene süresini (sahip değiştirme hâli hariç) geçirdikleri tespit edilenlere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "B" Araçları trafikten men edilir.
Soru Açıklaması
38.

 • I- Çekme halatı

 • II- Pense, tornavida

 • III- Kriko, bijon anahtarı

 • IV- Bir çift patinaj zinciri


Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetiminde istenmesi hâlinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgelerdendir?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi
Soru Açıklaması
40.
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Doğru Cevap: "C" Kuzey
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Haritaların üst kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Doğru Cevap: "C" Kuzey
Soru Açıklaması
42.
Araçlardaki egzoz susturucusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olur.
Soru Açıklaması
43.
Sıkıştırılmış yakıt-hava karışımının buji ile ateşlenmesi sonucu çalışan motor hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Benzinli motor
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?
Doğru Cevap: "A" Ani olarak gaz verilmesi
Soru Açıklaması
45.
Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Soğutma suyu sıcaklığının aşırı yükseldiğini
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda yakıt sisteminin hava yapmasına neden olur?
Doğru Cevap: "A" Depodaki yakıtın bitmesi
Soru Açıklaması
47.
Birbiri üzerinde hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek, aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yağlama sistemi
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik sisteminde kısa devreden ve aşırı yüklenmeden dolayı oluşabilecek hasarların önlenmesi için kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Sigorta
Soru Açıklaması
49.
Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aracın hareket etmesini engellemek
Soru Açıklaması
50.
Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "A" Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Aşağıdakilerden hangisi araçta yakıt tasarrufu sağlar?
Doğru Cevap: "D" Ani duruş ve kalkışlardan kaçınmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN