24 Ağustos 2013 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz – PDF
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.

 • I- İyileşmeyi kolaylaştırmak

 • II- Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenmek

 • III- Yaşamın korunması ve sürdürülmesini sağlamak


Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Sakin ve tedbirli olmak
Soru Açıklaması
3.
İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sindirim sistemi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir kazazedenin solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabillir?
Doğru Cevap: "C" Dilin geriye kaçması
Soru Açıklaması
5.
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması "BakDinle-Hisset" yönteminde hangisinin bir göstergesidir?
Doğru Cevap: "A" Bak
Soru Açıklaması
6.
Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın 1. adımı nedir?
Doğru Cevap: "D" Trafik ve can güvenliğinin sağlanması
Soru Açıklaması
7.
"Ağızdan ağıza" suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
Soru Açıklaması
8.
Hangi durumdaki kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Kalbi duran
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?
Doğru Cevap: "D" Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması
Soru Açıklaması
10.
El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Dirsekle omuz arasına turnike uygulanması
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?
Doğru Cevap: "D" Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüzün kızarması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "B" Yara kenarlarını birbirine yaklaştırdıktan sonra sarmak
Soru Açıklaması
14.

 • • Geçici hafıza kaybı

 • • Burundan kan gelmesi

 • • Göz bebeklerinde büyüklük farkı


Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?
Doğru Cevap: "A" Baş
Soru Açıklaması
15.
Diz ile kalça arasındaki kemikte kırık varsa yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatırılarak iç ve dış yanlardan atelle tespit edilir.
Soru Açıklaması
16.
Tehlikenin olmadığı kaza yerinde, boyun yaralanması olan yaralı hangi uygulamadan sonra araçtan çıkartılır?
Doğru Cevap: "A" Boynuna boyunluk takıldıktan sonra
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "D" Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak
Soru Açıklaması
18.
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?
Doğru Cevap: "A" Asabi
Soru Açıklaması
19.
Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru Açıklaması
20.
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Geçiş hakkı
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Araçların emniyetle seyrine devam edebilmesi için vites küçültmeyi gerektiren uzunluk veya açıdaki yol eğimine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Tehlikeli eğim
Soru Açıklaması
22.
Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Otomobil
Soru Açıklaması
23.

 • I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak

 • II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak

 • III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak


Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerini yapmak yasaktır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
24.
Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
25.
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Durmadan dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
26.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini azaltması
Soru Açıklaması
27.
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
28.
Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli devamlı viraj trafik işaretidir?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
29.
Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D
Soru Açıklaması
30.
Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
32.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" İdari para cezasının yanısıra sürücü belgesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru Açıklaması
33.
Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "C" Öndeki aracın geçilebileceği
Soru Açıklaması
34.
Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
35.
Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Cevap B
Soru Açıklaması
36.
Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir??
Doğru Cevap: "C" Trafik kuralına uymadığı
Soru Açıklaması
37.
Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru Açıklaması
38.
Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır? • 1- Hızın azaltılması

 • 2- Dönüş işaretinin verilmesi

 • 3- Dar bir kavisle dönülmesi

 • 4- Sağ şeride girilmesi

Doğru Cevap: "C" 2 - 4 - 1 - 3
Soru Açıklaması
39.
Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru Açıklaması
40.
Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
42.
Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkları
Soru Açıklaması
43.
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
44.

 • I- Alkol veya madde bağımlılığı

 • II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik

 • III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı


Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
45.
Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
Doğru Cevap: "A" Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?
Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğunun tespit edilmesi
Soru Açıklaması
47.

 • I- Korkutmak veya şaşırtmak

 • II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek

 • II- Keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek


Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
48.
Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?
Doğru Cevap: "C" Güney
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdakilerden hangisi, duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır?
Doğru Cevap: "A" El freni
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
Doğru Cevap: "B" Hava yastığı
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
51.
Dört zamanlı dizel motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
Doğru Cevap: "D" Egzoz zamanı
Soru Açıklaması
52.
Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Kilometre saati
Soru Açıklaması
53.
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kirli yakıt kullanılmasının bir sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Motorun düzensiz ve tekleyerek çalışması
Soru Açıklaması
54.
Aşağıdakilerden hangisi, motor yağının kontrolü sırasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hava filtresi kontrolü
Soru Açıklaması
55.
Araçta, belirli bir kilometre veya kullanım sonunda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmesi önerilir?
Doğru Cevap: "D" Araç lastiklerinin
Soru Açıklaması
56.
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak sigortanın amper değeri ne olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Aynı
Soru Açıklaması
57.
Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.
Buna göre, donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Antifriz
Soru Açıklaması
58.
Akü içerisindeki elektrolit seviyesi plakaların neresinde olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Üzerinde
Soru Açıklaması
59.
Seyir hâlinde iken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhâl durulması gerektiğini belirtir?

Doğru Cevap: "A" Cevap A
Soru Açıklaması
60.

 • • Lastik hava basınçlarının düşük olması

 • • Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların ihmal edilmesi

 • • Tavsiye edilen lastik tip ve ebatlarından başka lastik kullanılması


Verilenlere göre aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Doğru Cevap: "C" Aracın fazla yakıt yakması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

OKUMALISIN  27 Haziran 2015 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN