8 Şubat 2014 Ehliyet Soruları ve Cevapları Online Çöz
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
1.
İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temel yaşam desteği sağlamak
Soru Açıklaması
2.
İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar.
Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?
Doğru Cevap: "B" Bilinci
Soru Açıklaması
3.
Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir?
Doğru Cevap: "D" Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir?
Doğru Cevap: "A" Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır?
Doğru Cevap: "D" Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru Açıklaması
6.
Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?
Doğru Cevap: "C" Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru Açıklaması
7.
İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?
Doğru Cevap: "B" Beyin kanaması
Soru Açıklaması
8.

 • I- Deri soğuk ve nemlidir.

 • II- Nabız düzenli ve dolgundur.

 • III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.


Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir?
Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
9.
Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Oturuş pozisyonu
Soru Açıklaması
10.
Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
11.
Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanması olan kazazedeye uygulanmaz?
Doğru Cevap: "B" Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Soru Açıklaması
12.

 • I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı

 • II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli

 • III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı


Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarıdakilerden hangileri yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
13.
Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araçtan nasıl çıkarılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Soru Açıklaması
14.
Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?
Doğru Cevap: "D" Saygılı
Soru Açıklaması
15.
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?
Doğru Cevap: "C" Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Cevap D
Soru Açıklaması
18.

 • I- Görülmelerinin engellenmesi

 • II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi

 • III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırılması, delinmesi, sökülmesi


Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
19.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?

Doğru Cevap: "C" Hızlan
Soru Açıklaması
20.
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
21.
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Yayaları ikaz ederek geçmesi
Soru Açıklaması
22.
Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
23.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Yol ver
Soru Açıklaması
24.
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Sola dönülmez
Soru Açıklaması
25.
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "C" Taralı alana girilmez.
Soru Açıklaması
26.
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
27.
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
28.
Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numaralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?

Doğru Cevap: "C" İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
Soru Açıklaması
29.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru Açıklaması
30.
Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Doğru Cevap: "D" 3 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
31.
Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Soru Açıklaması
32.
Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı araç
Soru Açıklaması
33.
Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "D" Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru Açıklaması
34.
Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
35.
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru Açıklaması
36.
Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oranlarının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Kazaların çoğu insan kaynaklıdır
Soru Açıklaması
37.
Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden hangisini kontrol etmelidir?
Doğru Cevap: "D" Motorlu araç trafik belgesi
Soru Açıklaması
38.
Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf cihazının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?
Doğru Cevap: "A" Sürücünün araç kullanma, dinlenme süreleri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, karayollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?
Doğru Cevap: "D" Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
Soru Açıklaması
40.
Sürücülerin aşağıda verilen davranışlarından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Soru Açıklaması
logo
MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSİYERLERİ SINAVI
41.
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Motor
Soru Açıklaması
42.
Dört zamanlı bir dizel motorunda emme zamanında silindirlere hangisi emilir?
Doğru Cevap: "A" Hava
Soru Açıklaması
43.
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Motor devir sayısını
Soru Açıklaması
44.
Araç motorunun ilk çalıştırılması esnasında, aşağıdakilerden hangisine basılmasında fayda vardır?
Doğru Cevap: "D" Debriyaj pedalına
Soru Açıklaması
45.
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir.
Doğru Cevap: "C" Yağ çubuğu
Soru Açıklaması
46.
Araç, flaşörleri yanık olarak uzun bir süre park hâlinde bırakılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Doğru Cevap: "B" Akünün boşalması
Soru Açıklaması
47.
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Motor soğutma suyu
Soru Açıklaması
48.
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "C" Motor hemen durdurulur.
Soru Açıklaması
49.
Seyir hâlindeyken araçtan "sürekli yakıt kokusu" alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
Doğru Cevap: "D" Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?
Doğru Cevap: "A" Aşırı hız yapılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

EHLİYET SINAVINA HAZIRLANAN ADAYLARIN DİKKATİNE

Ehliyet Sınavları İçin Hazırlanmış En Kapsamlı ÜCRETSİZ Mobil Uygulama Burada
 • Çıkmış Sorular ve Cevapları
 • Ders Notları - Konulara Ait Testler
 • Denemeler
 • Trafik İşaretleri
 • Araç Gösterge İşaretleri
 • Ehliyet Sınıfları
 • Hız Limitleri
 • Plakalar
 • Ehliyet Haberleri - Son Dakika Haberleri
ÜCRETSİZ UYGULAMAYI İNDİRMEK İÇİN LOGOYA TIKLAYIN